Pollrich : Wanneer een standaard ventilator niet meer volstaat…!

Binnen haar zeer uitgebreid aanbod aan ventilatoren, is AIR VISION in staat om met het POLLRICH gamma zeer speciale ventilatoren aan te bieden naargelang het ontwerp, de grootte of het vermogen. Met geïnstalleerde vermogens tot 6000 kW en diameters tot 4000 mm, liggen de limieten zeer hoog. AIR VISION maakt ‘de beste keuze’ gebaseerd op de specificaties die worden opgelegd en houdt rekening met zowel economische criteria zoals investerings-en gebruikskosten maar ook met technische overwegingen zoals bedrijfszekerheid, levensduur en energetisch rendement waarvoor de opdrachtgevers gevoelig zijn.

Presentatie Pollrich

Fusie Pollrich Rotamill