Stripping

  • Uitdaging : Naargelang het type installatie van stripping, kan de ventilator met zeer vochtige of zelfs corrosieve lucht in aanraking komen.
  • Oplossing : Een ventilator die bestand is tegen corrosieve lucht naargelang het type luchtbehandeling en waterdicht is.
  • Références : Drinkwater behandling, diverse industriële processen, SWDE, CMI Europe Environnement, Fabricom, …