Ventilatie van machinekamer

  • Uitdaging: Berekening van de debieten voor het behouden van een aanvaardbare temperatuur in machinekamers met pompen, compressoren, en ventilatoren die een groot aantal warmte calorieën produceren.
  • Oplossing : Axiale of centrifugale ventilatoren uitgerust met geluidsdempers en basis filters voor grote luchtvolumes
  • Referentie: Wij beschikken over een groot aantal referenties in verschillende industriële domeinen  van waterzuiveringsstations tot staalnijverheid.