18. Energiebesparing bij het gebruik van centrifugale ventilatoren

« Energie » is één van de meest besproken onderwerpen in de media. Er ontstaat zelfs een ware bezetenheid voor dit thema zozeer zijn onze toekomst en die van onze planeet met elkaar verbonden. Terwijl vele industriële sectoren de productie van CO2 proberen te beperken aan de hand van verschillende oplossingen (warmterecuperatie, energieproductie op basis van biomassa, cogeneratie enz…), wordt er van de machinebouwers (ventilatoren, pompen, motoren,…) verwacht dat zij hun steentje bijdragen met energie efficiëntere producten.