Technische artikels

 • TECHNISCHE ARTIKELS

  Hieronder is het mogelijk om een reeks technische artikels te raadplegen die nuttig zijn om vele vragen te kunnen beantwoorden bij het gebruik van industriële ventilatoren in allerei processen. Wij blijven uiteraard tot u dienst voor vedere vragen en nodigen u uit om u in te schrijven voor onze opleindingssessies om uw kennis te verbreden.

  Read more >
 • 1. Praktische gids voor de industriële ventilator

  Eens lucht in beweging is, ontstaat er drukverlies…

  Read more > Download the file
 • 2. Genormaliseerde oriëntaties voor ventilatoren

  Voor de bepaling van de oriëntatie moet men zich steeds voor de motor of riemaandrijving plaatsen.

  Read more > Download the file
 • 3. Uitvoeringen centrifugale ventilatoren

  De waaier rechtstreeks bevestigd op de motoras. De motor op een motorstoel…

  Read more > Download the file
 • 4. Volumische Massa

  Curves van ventilatoren worden over het algemeen weergegeven met een volumische massa, gelijk aan 1.2 kg/m³, wat de waarde is van lucht op een temperatuur van 20°C op zeeniveau.

  Read more > Download the file
 • 5. Wat is het pompverschijnsel van een ventilator ?

  Als kind hebben we allemaal wel het pompverschijnsel meegemaakt bij het opblazen van een nieuwe ballon: de druk van de longen die lucht in de ballon stuwen, haalt het soms niet van de weerstand van de ballon…

  Read more > Download the file
 • 6. Ventilatoren in serie

  In sommige industriële processen, die veel opvoerhoogte vragen, gebeurt het dat men verplicht is twee ventilatoren in serie te plaatsen. Deze opstelling kan van toepassing zijn wanneer ofwel de opvoerhoogte dusdanig hoog is dat de weerstand van de materialen belet om een veilige oplossing te bieden met één enkele ventilator…

  Read more > Download the file
 • 7. Ventilatoren in parallel

  Indien een industriëel proces verschillende werkingspunten vereist, is het soms nodig om de installatie uit te werken op basis van 2 ventilatoren in parallel…

  Read more > Download the file
 • 8. Het gebruik van trillingsdempers

  Regelmatig denkt men het bij het juiste eind te hebben door systematisch de ventilatoren uit te rusten met ” Trillingsdempers “. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, namelijk het verhinderen dat de ventilator trilt, geeft deze opstelling een bewegingsvrijheid en een grotere soepelheid aan de machine…

  Read more > Download the file
 • 9. Koppelverhalen

  Meer en meer worden er frekwentiesturingen gebruikt voor het aandrijven van ventilatoren.Hun voordelen zijn talrijk…

  Read more > Download the file
 • 10. Opstarten en afremmen van centrifugaal ventilatoren

  Het schoepenwiel van een centrifugaal ventilator heeft soms een belangrijke inertie,wanneer deze in relatie wordt gebracht met het vermogen van de motor die voor de aandrijving zorgt.

  Read more > Download the file
 • 11. Trillingstoestand van de ventilatoren en uitblancering

  Door het feit dat een turbine binnenin een ventilator draait is deze de oorsprong en de basis van de trillingen. Bijvoorbeeld, op basis van de formule F = m.w².r, zal een compensatiestuk van 20gr dat zich op de rand van een schoepenwiel bevindt , schoepenwiel met diameter = 900 mm en dat op 3000 Tr/min […]

  Read more > Download the file
 • 12. Drukverlies veroorzaakt door een stilstaande ventilator

  Af en toe wordt ons gevraagd met hoeveel drukverlies men rekening moet houden, indien een ventilator door een electrisch of mechanisch falen zou stoppen, zodat men een andere ventilator in hetzelfde leidingswerk voldoende kan dimensionneren. Deze laatste wordt in staat geacht de drukverhoging op te vangen zonder debietsverlies in het proces.

  Read more > Download the file
 • 13. Kritische snelheid van de aandrijfas : Essentiële parameter voor de berekening van een ventilator

  De mechanische dimensionering van een ventilator wordt uiteraard beïnvloed door economische beperkingen die leiden tot de selectie van de stalen en hun dikte, alsook het design van de ventilator waarmee de produktietijd wordt beperkt om een concurrenciële prijs te bekomen.

  Read more > Download the file
 • 14. Voorwaarden voor gebruik van elektrische motoren met frekwentieomvormer.

  Het gebruik van een frekwentieomvormer met een asynchrone motor op lage spanning 230/400/690V vereist een aangepaste instelling van de omvormer.  

  Read more > Download the file
 • 15. Statische en dynamische lasten van ventilatoren op de funderingen

  De statische last van een ventilator is niet meer dan zijn eigen gewicht uitgedrukt in N. Desalniettemin is de ventilator een draaiende machine waarvan de uitbalancering nooit perfect  is,  zelfs  wanneer  hij  nieuw  is.  Verder  kan  de  ventilator,  in  gebruik,  worden onderworpen aan gassen die klevend, abrasief, of corrosief stof bevatten, die op hun beurt […]

  Read more > Download the file
 • 16. Ventilatoren voor thermische toepassingen.

  In vele takken van de industrie zijn er thermische toepassingen waarin ventilatoren worden gebruikt. De OEM bedrijven, die de ventilatoren inbouwen in hun eigen installatie, zijn uiteenlopend van branderfabrikanten, ketelbouwers, ovenbouwers tot leveranciers van onstoffingsmateriaal, enz… . Deze verschillende bedrijven hebben ieder hun eigen specificaties, maar allen hebben ze nood aan betrouwbaar materiaal met een […]

  Read more > Download the file
 • 17. Electrische aansluitschema

  Dit document verwijst naar de verschillende electrische aansluiting voor electrische motoren

  Read more > Download the file
 • 18. Energiebesparing bij het gebruik van centrifugale ventilatoren

  « Energie » is één van de meest besproken onderwerpen in de media. Er ontstaat zelfs een ware bezetenheid voor dit thema zozeer zijn onze toekomst en die van onze planeet met elkaar verbonden. Terwijl vele industriële sectoren de productie van CO2 proberen te beperken aan de hand van verschillende oplossingen (warmterecuperatie, energieproductie op basis van […]

  Read more > Download the file
 • 19. Mechanische controlelijst voor het starten van een nieuwe ventilator.

  Omdat het gaat om een draaiende machine, is het belangrijk zich van de goede mechanische werking te verzekeren, zowel voor de veiligheid van het personeel als voor de levensduur van de samenstellende onderdelen, voor om het even welke grootte of motorvermogen, maar in het bijzonder wanneer het gaat om een ventilator met hoge omtreksnelheden of […]

  Read more > Download the file
 • 20. Aeraulische controlelijst voor het opstarten van ventilatoren

  Tijdens de installatie van een nieuwe ventilator, nadat werd nagekeken of de ventilator op mechanisch vlak voldoet (zie onze in bedrijfsstelling en onderhoudsvoorschriften), is het noodzakelijk enkele aeraulische voorzorgsmaatregelen te nemen bij het opstarten…

  Read more > Download the file
 • 21. Debiet en eenheden

  Massadebiet of volumetrisch debiet. In functie van de de lastenboeken, worden de debieten, die door de ventilatoren moeten worden verplaatst, uitgedrukt in volumetrisch debiet (vb : m³/h) of in massadebiet (kg/h)

  Read more > Download the file
 • 22. Omzettingsfactoren

  Het gebruik van verschillende drukeenheden kan soms tot enige verwarring leiden. Hierbij vindt u de tabel met de verschillende omzettingsfactoren.

  Read more > Download the file
 • 23. Elektrische stromen die lagers beschadigen.

  Bij laswerken, die worden uitgevoerd op een bestaande ventilator, is het essentieel dat de aardingsklem zo dicht mogelijk bij de lasplaats wordt bevestigd.

  Read more > Download the file
 • 24. Holle vaten klinken het hardst

  Het geluid van de ventilatoren – die overigens prachtige klankborden zijn – kan verschillende oorzaken hebben, waarbij die van aeraulische oorsprong over het algemeen die van mechanische oorsprong domineren….

  Read more > Download the file
 • 25. Aantal luchtverversingen

  Om een lokaal, een technische ruimte, een produktiehal,…voldoende te ventileren…

  Read more > Download the file
 • 26. Bepaling van de aeraulische karakteristieken voor een familie van ventilatoren

  Wanneer een fabrikant van ventilatoren het vaakst antwoordt op offertes waarvoor de debiet- en drukwaarden omvangrijk zijn, of als de machines gemaakt worden op basis van een nauwkeurig lastenboek, …

  Read more > Download the file
 • 27. Regelen van een werkingspunt met een wervelstroomregelaar

  De wervelstroomregelaar (” inlet vane control “) is een toestel dat wordt gebruikt om het werkingspunt te regelen van een ventilator, en wordt rechtstreeks op de aanzuigopening geplaatst…

  Read more > Download the file
 • 28. Regelen van een werkingspunt met een frekwentieregelaar

  Ventilatoren moeten regelmatig op een gedeeltelijk debiet werken. Op een gecentraliseerde  ontstoffingsinstallatie bijvoorbeeld, is het onnodig om tijdelijk niet gebruikte werkposten af te zuigen…

  Read more > Download the file
 • 29. De smering van ventilatoren

  Producenten van lagers hebben door middel van statistische analyses aangetoond dat vroegtijdige gebrekken vooral te wijten zijn aan de volgende oorzaken:…

  Read more > Download the file