Technische artikels

 • Air Vision Academie voor u…

  Sinds het begin deelt AirVision haar kenneis met de klanten. Elk proces, elke toepassing is verschillend en heeft een invloed op de keuze van de juiste beslissing. Het is onze job u door deze keuzes te leiden en u de juiste keuze aan te bieden maar wij gaan nog verder door u hoogstaande opleindingen aan […]

  Lees meer >
 • TECHNISCHE ARTIKELS

  Hieronder is het mogelijk om een reeks technische artikels te raadplegen die nuttig zijn om vele vragen te kunnen beantwoorden bij het gebruik van industriële ventilatoren in allerei processen. Wij blijven uiteraard tot u dienst voor vedere vragen en nodigen u uit om u in te schrijven voor onze opleindingssessies om uw kennis te verbreden.

  Lees meer >
 • 1. Praktische gids voor de industriële ventilator

  Eens lucht in beweging is, ontstaat er drukverlies…

  Lees meer > Download het bestand
 • 2. Genormaliseerde oriëntaties voor ventilatoren

  Voor de bepaling van de oriëntatie moet men zich steeds voor de motor of riemaandrijving plaatsen.

  Lees meer > Download het bestand
 • 3. Uitvoeringen centrifugale ventilatoren

  De waaier rechtstreeks bevestigd op de motoras. De motor op een motorstoel…

  Lees meer > Download het bestand
 • 4. Volumische Massa

  Curves van ventilatoren worden over het algemeen weergegeven met een volumische massa, gelijk aan 1.2 kg/m³, wat de waarde is van lucht op een temperatuur van 20°C op zeeniveau.

  Lees meer > Download het bestand
 • 5. Wat is het pompverschijnsel van een ventilator ?

  Als kind hebben we allemaal wel het pompverschijnsel meegemaakt bij het opblazen van een nieuwe ballon: de druk van de longen die lucht in de ballon stuwen, haalt het soms niet van de weerstand van de ballon…

  Lees meer > Download het bestand
 • 6. Ventilatoren in serie

  In sommige industriële processen, die veel opvoerhoogte vragen, gebeurt het dat men verplicht is twee ventilatoren in serie te plaatsen. Deze opstelling kan van toepassing zijn wanneer ofwel de opvoerhoogte dusdanig hoog is dat de weerstand van de materialen belet om een veilige oplossing te bieden met één enkele ventilator…

  Lees meer > Download het bestand
 • 7. Ventilatoren in parallel

  Indien een industriëel proces verschillende werkingspunten vereist, is het soms nodig om de installatie uit te werken op basis van 2 ventilatoren in parallel…

  Lees meer > Download het bestand
 • 8. Het gebruik van trillingsdempers

  Regelmatig denkt men het bij het juiste eind te hebben door systematisch de ventilatoren uit te rusten met ” Trillingsdempers “. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, namelijk het verhinderen dat de ventilator trilt, geeft deze opstelling een bewegingsvrijheid en een grotere soepelheid aan de machine…

  Lees meer > Download het bestand
 • 9. Koppelverhalen

  Meer en meer worden er frekwentiesturingen gebruikt voor het aandrijven van ventilatoren.Hun voordelen zijn talrijk…

  Lees meer > Download het bestand
 • 10. Opstarten en afremmen van centrifugaal ventilatoren

  Het schoepenwiel van een centrifugaal ventilator heeft soms een belangrijke inertie,wanneer deze in relatie wordt gebracht met het vermogen van de motor die voor de aandrijving zorgt.

  Lees meer > Download het bestand
 • 11. Trillingstoestand van de ventilatoren en uitblancering

  Door het feit dat een turbine binnenin een ventilator draait is deze de oorsprong en de basis van de trillingen. Bijvoorbeeld, op basis van de formule F = m.w².r, zal een compensatiestuk van 20gr dat zich op de rand van een schoepenwiel bevindt , schoepenwiel met diameter = 900 mm en dat op 3000 Tr/min […]

  Lees meer > Download het bestand
 • 12. Drukverlies veroorzaakt door een stilstaande ventilator

  Af en toe wordt ons gevraagd met hoeveel drukverlies men rekening moet houden, indien een ventilator door een electrisch of mechanisch falen zou stoppen, zodat men een andere ventilator in hetzelfde leidingswerk voldoende kan dimensionneren. Deze laatste wordt in staat geacht de drukverhoging op te vangen zonder debietsverlies in het proces.

  Lees meer > Download het bestand
 • 13. Kritische snelheid van de aandrijfas : Essentiële parameter voor de berekening van een ventilator

  De mechanische dimensionering van een ventilator wordt uiteraard beïnvloed door economische beperkingen die leiden tot de selectie van de stalen en hun dikte, alsook het design van de ventilator waarmee de produktietijd wordt beperkt om een concurrenciële prijs te bekomen.

  Lees meer > Download het bestand
 • 14. Voorwaarden voor gebruik van elektrische motoren met frekwentieomvormer.

  Het gebruik van een frekwentieomvormer met een asynchrone motor op lage spanning 230/400/690V vereist een aangepaste instelling van de omvormer.  

  Lees meer > Download het bestand
 • 15. Statische en dynamische lasten van ventilatoren op de funderingen

  De statische last van een ventilator is niet meer dan zijn eigen gewicht uitgedrukt in N. Desalniettemin is de ventilator een draaiende machine waarvan de uitbalancering nooit perfect  is,  zelfs  wanneer  hij  nieuw  is.  Verder  kan  de  ventilator,  in  gebruik,  worden onderworpen aan gassen die klevend, abrasief, of corrosief stof bevatten, die op hun beurt […]

  Lees meer > Download het bestand
 • 16. Ventilatoren voor thermische toepassingen.

  In vele takken van de industrie zijn er thermische toepassingen waarin ventilatoren worden gebruikt. De OEM bedrijven, die de ventilatoren inbouwen in hun eigen installatie, zijn uiteenlopend van branderfabrikanten, ketelbouwers, ovenbouwers tot leveranciers van onstoffingsmateriaal, enz… . Deze verschillende bedrijven hebben ieder hun eigen specificaties, maar allen hebben ze nood aan betrouwbaar materiaal met een […]

  Lees meer > Download het bestand
 • 17. Electrische aansluitschema

  Dit document verwijst naar de verschillende electrische aansluiting voor electrische motoren

  Lees meer > Download het bestand
 • 18. Energiebesparing bij het gebruik van centrifugale ventilatoren

  « Energie » is één van de meest besproken onderwerpen in de media. Er ontstaat zelfs een ware bezetenheid voor dit thema zozeer zijn onze toekomst en die van onze planeet met elkaar verbonden. Terwijl vele industriële sectoren de productie van CO2 proberen te beperken aan de hand van verschillende oplossingen (warmterecuperatie, energieproductie op basis van […]

  Lees meer > Download het bestand
 • 19. Mechanische controlelijst voor het starten van een nieuwe ventilator.

  Omdat het gaat om een draaiende machine, is het belangrijk zich van de goede mechanische werking te verzekeren, zowel voor de veiligheid van het personeel als voor de levensduur van de samenstellende onderdelen, voor om het even welke grootte of motorvermogen, maar in het bijzonder wanneer het gaat om een ventilator met hoge omtreksnelheden of […]

  Lees meer > Download het bestand
 • 20. Aeraulische controlelijst voor het opstarten van ventilatoren

  Tijdens de installatie van een nieuwe ventilator, nadat werd nagekeken of de ventilator op mechanisch vlak voldoet (zie onze in bedrijfsstelling en onderhoudsvoorschriften), is het noodzakelijk enkele aeraulische voorzorgsmaatregelen te nemen bij het opstarten…

  Lees meer > Download het bestand
 • 21. Debiet en eenheden

  Massadebiet of volumetrisch debiet. In functie van de de lastenboeken, worden de debieten, die door de ventilatoren moeten worden verplaatst, uitgedrukt in volumetrisch debiet (vb : m³/h) of in massadebiet (kg/h)

  Lees meer > Download het bestand
 • 22. Omzettingsfactoren

  Het gebruik van verschillende drukeenheden kan soms tot enige verwarring leiden. Hierbij vindt u de tabel met de verschillende omzettingsfactoren.

  Lees meer > Download het bestand
 • 23. Elektrische stromen die lagers beschadigen.

  Bij laswerken, die worden uitgevoerd op een bestaande ventilator, is het essentieel dat de aardingsklem zo dicht mogelijk bij de lasplaats wordt bevestigd.

  Lees meer > Download het bestand
 • 24. Holle vaten klinken het hardst

  Het geluid van de ventilatoren – die overigens prachtige klankborden zijn – kan verschillende oorzaken hebben, waarbij die van aeraulische oorsprong over het algemeen die van mechanische oorsprong domineren….

  Lees meer > Download het bestand
 • 25. Aantal luchtverversingen

  Om een lokaal, een technische ruimte, een produktiehal,…voldoende te ventileren…

  Lees meer > Download het bestand
 • 26. Bepaling van de aeraulische karakteristieken voor een familie van ventilatoren

  Wanneer een fabrikant van ventilatoren het vaakst antwoordt op offertes waarvoor de debiet- en drukwaarden omvangrijk zijn, of als de machines gemaakt worden op basis van een nauwkeurig lastenboek, …

  Lees meer > Download het bestand
 • 27. Regelen van een werkingspunt met een wervelstroomregelaar

  De wervelstroomregelaar (” inlet vane control “) is een toestel dat wordt gebruikt om het werkingspunt te regelen van een ventilator, en wordt rechtstreeks op de aanzuigopening geplaatst…

  Lees meer > Download het bestand
 • 28. Regelen van een werkingspunt met een frekwentieregelaar

  Ventilatoren moeten regelmatig op een gedeeltelijk debiet werken. Op een gecentraliseerde  ontstoffingsinstallatie bijvoorbeeld, is het onnodig om tijdelijk niet gebruikte werkposten af te zuigen…

  Lees meer > Download het bestand
 • 29. De smering van ventilatoren

  Producenten van lagers hebben door middel van statistische analyses aangetoond dat vroegtijdige gebrekken vooral te wijten zijn aan de volgende oorzaken:…

  Lees meer > Download het bestand