Compostering

 • Uitdaging: De corrosie is het grootste probleem dat men ontmoet bij compostering
 • Oplossing: Ventilatoren in verschillende staalsoorten en zelfs kunststof
 • Referencties : We hebben honderden sites uitgerust met economisch en efficiënt ontwerpen.

 

Op de composteringssites vervullen de ventilatoren verschillende functies.

De verluchting, samen met de vochtigheidsgraad, spelen een belangrijke rol in het composteringsproces. De zuurstof in de lucht wordt gebruikt bij de ademhalingsfase van de bacteriën tijdens het afbraakproces van de organische materie, maar de lucht is ook noodzakelijk tijdens het rijpingsproces om het product te koelen en te drogen. De toevoer van zuurstof wordt ofwel door het inblazen van lucht gedaan of via de aanzuig over de composteringszwaden.

 

De resulterende gassen van het ontbindingsproces bevatten geurende VOC’s maar eveneens, door het aanzuigeffect, vast deeltjes. De gassen worden gefilterd met mouwfilters, met biofilters of ook met gaswassers.

De lucht wordt eveneens gebruikt voor wervelbedden voor het scheiden op  basis van densimetrie.

Het geheel van deze functies wordt uitgevoerd door centrifugale ventilatoren.
Volgens de gebruikte processen, wordt AirVision gevraagd om de ventilatoren te kiezen volgens bepaalde lastenboeken :

 • Gelakte ventilatoren na zandstraling, volbad verzinkt uitvoeringen of inox naargelang de agressiviteit van de gassen.
 • Rechtstreeks aangedreven op de motoras of via riemaadrijving
 • Asafdichting
 • Stevigheid om aan de verschillende cycli te kunnen weerstaan zoals het leegmaken en het opvullen van de tunnels of silo’s.
 • Dichtheidsgraad om te weerstaan aan lekken van condensaat
 • Toegangsluik of snelle opening van het ventilatorhuis voor het reinigen en uitbalanceren van het schoepenwiel.
 • Mobile ventilatoren op wieltjes om onderin de zwaden te blazen.
 • enz…

 

Het geheel van de gebouwen van het composteringsplatform dient de worden verlucht, ondermeer om ophoping van gevaarlijke of geurende gassen te verhinderen (H2S, NH3, mercaptanen enz…). Deze functie wordt waargenomen door axiale ventilatoren voor luchtverplaatsing tussen de gebouwen…en dakventilatoren.