Inline ventilatoren Sodeca

Ontrokingsventilatoren F200-300-400°C Sodeca

Standaard dakventilatoren Sodeca

Steeds strengere akoestische normen…

Geluidsbronnen

Garantie Air Vision

Permanentie en interventies

Toebehoren en opties

Aeraulische en trillingsmetingen

Montage en onderhoud

Ventilatoren Inline Sodeca

Centrifuglaal ventilator SVE/SVE Plus

Documentation SVE

 

 

Centrifugaal ventilator CL

Documentation CL

Ontrokingsventilatoren

Axiale ventilatoren voor ontroking 

 

Documentatie THT

 

 

Dakventilatoren voor ontroking

Documentatie CVT 

 

 

 

Axiale booster ventilatoren voor ontroking

Documentatie THT-IMP

 

 

Onverdruksystemen voor trappenhallen

Documentation

Dakventilatoren

Axiale dakventilator HT

Debiet tot 44.000 m³/h en diameter 1000 mm. Beschermhoed voor horizontale luchtstroom.

Documentatie HT

 

 

Centrifugale dakventilator CVT

Debiet tot 23.700 m³/h gegalvaniseerd staal en beschermhoed in aluminium.

Documentatie CVT

 

 

De keuze van de ventilator gaat steeds gepaard met een analyse van de omgeving waarin de ventilator zal worden geplaatst. Naargelang het gaat om een technisch locaal, een buitenopstelling, een opgebouwde ventilator, moet men rekening houden met de akoestische lasten die de omgeving oplegd.

Brochure downloaden

Ventilatoren zijn bijzonder luidruchtige machines die regelmatig een akoestische behandeling vereisen. Wij onderscheiden het geluid van het ventilatorhuis en het geluid van de aanzuig-en perszijde. Het geluid aan de aanzuig-en perszijde kan worden gereduceerd door het toevoegen van een geluidsdemper op de aanzuig-of persmond. Het geluid van het ventilatorhuis wordt ofwel gereduceerd door een akoestische isolatie aan te brengen ofwel door een volledige geluidsomkasting in de meeste extreme gevallen.

Brochure downloaden

Unieke ervaring in industriële processenAandacht en bijstand voor de berekening van de ventilatorenDe beste aankoop : betrouwbaarheid – duurzaamheid – investerings-en exploitatiekostGepersonaliseerde bijstand gedurende de hele gebruiksduur van de ventilatoren.

Air Vision 24 u/ 24 , 365 dagen per jaar bereikbaar op het nummer 00.32.10.47.00.80

Onze korte interventietijden stemmen overeen met uw productieverplichtingen.

Om u logisitieke en integratiezorgen te besparen, kunnen onze diensten worden uitgegebreid door het leveren van geluidsdempers, registers, aanzuigfilters, alsook de aansluiting en ondersteuning hiervoor. Het geheel gemonteerd op de plaats waar de toestellen worden gebruikt.

Op bestaande installaties laten onze aeraulische metingen het toe om de werkingspunten van de ventilatoren te optimaliseren, of op eenvoudige wijze de herberekening van deze ventilatoren, in functie van de nieuwe werkomstandigheden, uit te voeren.De trillingsmetingen zijn op hun beurt een onafwendbaar onderdeel van het preventief en voorspeld onderhoud om zo te vermijden dat productieprocessen regelmatig en onnodig worden stil gelegd..

Op aanvraag, vezekeren wij een toezicht op de montage of een montage zelf van de geleverde ventilator.Onze geplande onderhoudswerken stemmen overeen met uw preventief en voorspeld onderhoudsprogramma.Onze werklieden zijn uitgerust met de meest vooruitstrevende toestellen voor uitbalancering en uitlijning van de ventilatoren.